Hopp til innhold

Priser

 Dette er inkludert kjøring 50 km fra Tromsø sentrum.

Kjøring utover dette faktureres etter statens satser og med timesats for person.

Alle priser er inklusive mva.

Dokumenter som skal framlegges ved taksering: