Hopp til innhold

Tilstandsrapport

Tilstandskontroller av boliger med formål for en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden.

En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en takst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres.

Fuktmålinger, råte og soppkontroll, og tilstand på matrialet, teknisk og bygg, er vesentlige elementer som vil bli belyst i en tilstandsrapport.